back to home dude

Sushi Time

Sushi Time

Về Sushi Time

Bạn thích sushi chứ? Vì chúng tôi cực kỳ thích sushi. Chúng tôi không thể ngừng ăn nó. Vậy nên chúng tôi đã mở nhà hàng sushi của riêng chúng tôi và bạn phải giúp chúng tôi đấy. Ở góc dưới màn hình bạn sẽ thấy đơn gọi món. Ghép sushi thành từng cặp với ít nhất là hai. Bạn có thế mang tất cả các món ăn ra bàn chứ? Bạn có thể giải quyết hết các đơn gọi món chứ?