back to home dude

Superheroes Hidden Objects

Superheroes Hidden Objects

về Superheroes Hidden Objects

Tất cả những người hùng đang bị giấu trong một căn phòng, và nhiệm vụ của bạn là tìm ra tất cả họ! Bạn sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để gặp họ nào?