back to home dude

Super Xalaxer

Super Xalaxer

về Super Xalaxer

Trong trò chơi này, bạn sẽ kiểm soát 2 con tàu vũ trụ cùng lúc. Bạn phải di chuyển từ trái qua phải và nổ tung kẻ thù. Đừng quên ăn những gói năng lượng để làm mạnh khả năng bắn.