back to home dude

Super Sniper

Super Sniper

Về Super Sniper

Kẻ thù có rất nhiều tay súng và chúng đang có mặt ở khắp mọi nơi. Hãy loại bỏ tất cả chúng trước khi chúng bắt được bạn.