back to home dude

Super Slider

Super Slider

về Super Slider

Giống như trò chơi cổ điển của Nhật, Super Slider bao gồm 100 cấp độ. Mục tiêu của bạn là hướng những khối hình này đến cổng thoát. Đầu tiên bạn sẽ cảm thấy việc này trông có vẻ dễ dàng, nhưng khi càng nhiều những chướng ngại vật xuất hiện, bạn sẽ phải vượt qua những thách thức thật sự.