back to home dude

Super Pineapple Pen 2

Super Pineapple Pen 2

Về Super Pineapple Pen 2

Trong trò chơi phản xạ Super Pineapple Pen 2, bạn phải bắn những cây bút vào những quả dứa, táo, và các loại trái cây khác. Hãy chắc chắn rằng bạn không bắn vào chóp của các quả, hoặc một cây bút khác. Mở các rương kho báu và thu thập thêm tiền và mở khóa những cây bút mới!