back to home dude

Super Gravity Rush

Super Gravity Rush

Về Super Gravity Rush

Hãy đánh bại đối thủ của bạn bằng cách đảo ngược trọng lực đúng lúc để bạn không bị kẹt vào các rãnh!