back to home dude

Super Duck Punch

Super Duck Punch

về Super Duck Punch

vào vai một chiến sĩ dũng cảm và chiến đấu với vô số những con thú thù địch! bạn có thể chọn người mà bạn muốn chiến đấu cùng, như đội quân với những chú ngựa lùn hoặc 1 con vịt khổng lồ. Hãy đánh vào những con thú mà chúng đáng bị.