back to home dude

Super Bomb Bugs

Super Bomb Bugs

về Super Bomb Bugs

vào vai chú bọ nhỏ can đảm và đi qua những cấp độ đầy thách thức khác nhau! sử dụng bom để đánh bại những con vật và mặc những bộ cánh mới để mở ra những năng lực mới! Bạn có thể đạt đến đỉnh với số điểm cao nhất trong từng thế giới này không?