back to home dude

Super Battle City

Super Battle City

Về Super Battle City

Thành phố này là một thảm họa! Những gói hàng ở khắp mọi nơi và những con đường gần như không thể đi xe vào. Lên chiếc xe tăng của bạn và loại bỏ tất cả những thứ nằm trên đường!