back to home dude

Super Awesome Truck 2

Super Awesome Truck 2

về Super Awesome Truck 2

Đua xe đến đích và hãy cố gắng nhặt được càng nhiều ngôi sao càng tốt để lấy được nhiều điểm thưởng trong trò chơi này.