back to home dude

Super Adventure Pals

Super Adventure Pals

về Super Adventure Pals

Trong những bệ bục đầy sắc màu này, bạn cần đi qua những cấp độ khác nhau. Đánh bại những kẻ thù với chiếc gươm của bạn, bom, và bất kỳ những vũ khí khác mà bạn có thể mang theo cùng. Bạn cũng có thể tập hợp tất cả những đồng tiền để có thêm những điểm thưởng!