back to home dude

Supah Ninja: Anh hùng bóng tối

Supah Ninja: Anh hùng bóng tối

Về Supah Ninja: Anh hùng bóng tối

Là một siêu anh hùng, bạn chính là người cần hoàn thành mọi nhiệm vụ. Sử dụng các kĩ năng chiến đấu và phối hợp với các ninja khác. Cùng với đồng đội bạn có thể chiến thắng mọi cuộc đấu.