back to home dude

Súng thần công Kanon Knallen

Súng thần công Kanon Knallen

về Súng thần công Kanon Knallen

Đánh bại kẻ thù bằng súng thần công của bạn! Sử dụng các loại đạn với những tính năng khác nhau và cố gắng vượt qua các cửa