back to home dude

Súng thần công Jelly

Súng thần công Jelly

về Súng thần công Jelly

Hãy dùng súng thần công để tiêu diệt những viên thạch xanh và cố gắng đẩy những viên thạch vàng lại với nhau để làm thành một quả bóng thạch khổng lồ. Liệu bạn có thể hianf thành 50 thử thách?