back to home dude

Súng thần công đạn sắt: cuộc chiến sống còn

Súng thần công đạn sắt: cuộc chiến sống còn

Về Súng thần công đạn sắt: cuộc chiến sống còn

Hãy dùng súng thần công của bạn và tiêu diệt tât cả kẻ thù. Dùng hoả tiễn và súng laser để sống sót thật lâu.