back to home dude

Súng thần công 1

Súng thần công 1

về Súng thần công 1

Dùng súng thần công để thổi tung những người dây thành nhiều mảnh. Kích hoạt các nút bấm, bắn những vật cản và đánh bại kẻ thù. Liệu bạn có thể giành 3 sao ở mỗi cửa?