Thể loại thấp hơn

Súng nhanh Trò chơi

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi Súng nhanh hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 3Trò chơi Súng nhanh khác nhau, ví dụ như Lắp Súng & Rapid Gun 2. Đây là một nhiệm vụ tối mật. Bạn được thả tại một địa điểm bí mật với nhiệm vụ là đưa tất cả mọi người ra ngoài. Tất cả đều phụ thuộc vào phản xạ, sự dũng cảm và một cây súng nhanh. Bạn có đủ cả 3 điều chứ?
Trận đấu

Gửi phản hồi