back to home dude

Súng mèo

Súng mèo

về Súng mèo

Hãy bắn những con mèo lên trời để thổi những con chó sang phía bên kia. Hãy nhắm kĩ mỗi cửa.