back to home dude

Súng Laze 3

Súng Laze 3

về Súng Laze 3

Dùng khẩu súng laze của bạn để tiêu diệt lũ quỷ trong mỗi màn chơi bằng ít số lần bắn nhất có thể! Hãy cố gắng sử dụng tất cả các vật phẩm trong mỗi màn chơi để đạt được điểm số cao hơn. Bạn có thể hoàn thành các thử thách nâng cao không?