back to home dude

Súng Laze 2

Súng Laze 2

về Súng Laze 2

Bạn phải đánh bại những con quỷ. Dùng súng laze để phá hủy những tảng đá và tấn công những con quỷ hoặc bắn vào chất nổ.