back to home dude

Súng laze 1

Súng laze 1

về Súng laze 1

Bạn phải tiêu diệt quái vật. Hãy dùng súng laze để loại bỏ những khối bê tông và tấn công những con quái vật. Hoặc bạn cũng có thể bắn bằng những vật liệu gây nổ.