back to home dude

Sunami Runner: Imran Khan

Sunami Runner: Imran Khan

về Sunami Runner: Imran Khan

Imran Khan đang bị cảnh sát truy đuổi! Giúp cậu ta trốn thoát bằng cách tránh mọi vật cản nguy hiểm. Bạn có thể hoàn thành những thử thách khác trong trò chơi này?