back to home dude

Sugar, Sugar 2

Sugar, Sugar 2

về Sugar, Sugar 2

vẽ những đường thẳng bằng chuột vi tính của bạn sao cho mỗi một tách luôn có đủ đường. Nếu tách có màu khác, bạn phải để cho đường đi qua cái phểu trước. Khi bạn đạt đến mức độ càng cao, thì mức độ khó cũng sẽ tăng dần lên.