back to home dude

Sudoku Thông Minh

Sudoku Thông Minh

về Sudoku Thông Minh

Ai lại không biết trò chơi Sudoku nổi tiếng?! Đặt những con số từ 1 đến 9 vào ô vuông, từ trái sang phải và từ dưới lên trên. Lần này bạn sẽ chạy đua với thời gian. Hãy cố gắng cải thiện tốc độ và bạn sẽ cần ít thời gian hơn để giải được câu đó. Và đừng quên đánh bại người bạn thời gian của bạn!