back to home dude

Sudoku Sushi

Sudoku Sushi

về Sudoku Sushi

Đặt sushi theo các luật chơi Sudoku. Không đặt sushi giống hệt nhau trong vào các đường ngang hoặc thẳng đứng mà cũng không phải trong 3 của 3 hình vuông.