back to home dude

Sudoku Stack

Sudoku Stack

Về Sudoku Stack

Hãy xếp những con số này trong bàn chơi Sudoku. Sử dụng luật chơi của Sudoku, một con số chỉ xuất hiện 1 lần trên mỗi đường thẳng dọc và ngang với tất cả 9 viên. Những viên không số có thể xếp ở bất kỳ nơi nào.