back to home dude

Sudoku Nhanh

Sudoku Nhanh

về Sudoku Nhanh

Đặt các số từ 1 đến 9 vào các ô trống và cả những hàng ngang và hàng dọc. Hãy làm điều này nhanh nhất có thể bởi vì số điểm của bạn sẽ cao hơn nếu bạn dùng ít thời gian hơn. Bạn sẽ chọn dễ, vừa, hay khó? Hãy đưa ra lựa chọn và giải ô sudoku này nhanh nhất có thể!