back to home dude

Sudoku Generator

Sudoku Generator

Về Sudoku Generator

Chơi trò chơi nổi tiếng Sudoku. Trong mỗi ô vuông to gồm 9 ô vuông nhỏ, bạn sẽ không được điền một số hai lần. Điều này cũng áp dụng với các hàng dọc và hàng ngang. Chúc bạn may mắn!