back to home dude

Sức mạnh của Tình yêu

Sức mạnh của Tình yêu

Về Sức mạnh của Tình yêu

Sức mạnh của tình yêu là không thể xem nhẹ. Kỵ sĩ này sẽ dành trọn cả cuộc đời mình để giải cứu người phụ nữ mà anh ấy yêu. Vậy nên hãy sẵn sàng để hát bản tình ca và đánh ghi-ta như một kẻ điên. Sức mạnh của tình yêu chính là đây!