back to home dude

Submachine 8: kế hoạch

Submachine 8: kế hoạch

về Submachine 8: kế hoạch

Hãy tìm ra những gợi ý để có thể hiểu được chiếc máy kì lạ này.