back to home dude

Sự xâm chiếm không điểm dừng

Sự xâm chiếm không điểm dừng

Về Sự xâm chiếm không điểm dừng

Những kẻ ngoài hành tinh muốn xâm chiếm thế giới, nhưng điều đó là không thể. Hãy loại bỏ tất cả chúng.