back to home dude

Sự tự vệ của người nhện

Sự tự vệ của người nhện

về Sự tự vệ của người nhện

Magneto và tay sai đang cố gắng đánh cắp thùng hàng của người nhện. Hãy dùng các món đòn của người nhện để hạ gục tất cả đối thủ và bảo vệ thùng hàng.