back to home dude

Sự tự vệ của Bad Pig

Sự tự vệ của Bad Pig

về Sự tự vệ của Bad Pig

Bạn có thấy angry bird đang tiến lại gần? Pig không muốn nhìn thấy chúng, vì thế hãy dùng cung tên để loại bỏ chúng. Hãy nhắm chính xác và thật nhanh. Angry bird càng lúc càng nhanh, vì thế bạn cũng phải nhanh lên.