back to home dude

Sự truy đuổi của cảnh sát

Sự truy đuổi của cảnh sát

về Sự truy đuổi của cảnh sát

Giữ vững luật lệ và đuổi theo những kẻ xấu trong trò chơi truy đuổi tốc độ nhanh. Bạn phải đảm bảo rằng đừng tông xe trước khi bắt được tất cả các đối tượng.