back to home dude

Sự Trỗi Dậy của Marshals

Sự Trỗi Dậy của Marshals

về Sự Trỗi Dậy của Marshals

Trả lời một vài câu hỏi để xác định tuýp nhân vật của bạn và chọn một vũ khí. Ra đường và chiến đấu với những kẻ thủ đang bạo loạn! Dùng vũ khí và những khả năng đặc biệt của bạn để đánh bại tất cả bọn chúng!