back to home dude

Sự Trỗi Dậy Của Atlantis

Sự Trỗi Dậy Của Atlantis

về Sự Trỗi Dậy Của Atlantis

Thu thập những mảnh khảo cổ học bằng cách giải phóng những miếng từ những viên gạch khác. Loại bỏ những viên gạch bằng cách ghép từ 3 viên trở lên thành một hàng ngang hoặc dọc. Bạn có thể đổi chỗ 2 viên gạch cạnh nhau bằng cách nhấn vào chúng.