back to home dude

Sự trở lại của mực

Sự trở lại của mực

về Sự trở lại của mực

Bắn thiên thạch ra khỏi không gian và thu thập điểm.