back to home dude

Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Về Sự trả thù ngọt ngào

Người bố này đang sắp phát điên! Những đứa trẻ đã dùng hết tiền để mua kẹo! Không còn gì khác để làm, ngoài việc trả thù cửa hàng kẹo!