back to home dude

Sự trả thù của Zama

Sự trả thù của Zama

về Sự trả thù của Zama

Hãy kết hợp ít nhất 3 trái bóng cùng màu, nhưng coi chừng đừng tiến lại gần đầu lâu.