back to home dude

Sự Trả Thù của Người Máy

Sự Trả Thù của Người Máy

Về Sự Trả Thù của Người Máy

Những người máy đã trở nên quá thông minh và giờ sắp trả thù loài người! Là một siêu chiến binh công việc của bạn là bảo vệ căn cứ khỏi bất kỳ đợt tấn công nào đang hướng tới. Dùng vũ khí của bạn để hạ gục kẻ thù và kiếm tiền để mua những nâng cấp tốt nhất!