back to home dude

Sự tìm kiếm Dahu

Sự tìm kiếm Dahu

về Sự tìm kiếm Dahu

Rochelle mời bạn đến để gặp Dahu, nhưng Dahu là gì? Dahu là một sinh vật bí ẩn và trông giống như một con dê. Không may thay Rochelle đã bỏ bạn lại một mình và bạn phải xoay sở một mình. Hãy thu thập manh mối và tìm cho ra Dahu đặc biệt nhé.