back to home dude

Sử thi chiến tranh 4

Sử thi chiến tranh 4

về Sử thi chiến tranh 4

Bảo vệ pháo đài và tồn tại trong những cuộc tấn công của đội quân đối thủ hùng mạnh. Tiêu hủy pháo đài của hắn