back to home dude

Sử thi chiến tranh 3

Sử thi chiến tranh 3

Về Sử thi chiến tranh 3

Bảo vệ pháo đài và tồn tại sau những cuộc tấn công của chúa tể địa ngục. Cùng lúc, hãy tiêu hủy pháo đài của kẻ thù.