back to home dude

Sự thất vọng cùng cực 2

Sự thất vọng cùng cực 2

về Sự thất vọng cùng cực 2

Bạn sẽ không bao giờ biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo trong trò chơi này. Mọi thứ đều rất bất ngờ và mới mẻ, vì thế hãy học và rút kinh nghiệm sau mỗi lần chơi. Liệu bạn có thể hoàn thành trò chơi này?