back to home dude

Sự Tấn Công Của Paparazzi

Sự Tấn Công Của Paparazzi

về Sự Tấn Công Của Paparazzi

Hãy cố gắng lại gần những người nổi tiếng và chụp nhiều ảnh nhất có thể, nhưng hãy tránh những vật cản đường.