back to home dude

Sự tấn công của lũ chuột

Sự tấn công của lũ chuột

về Sự tấn công của lũ chuột

Bạn có chuột trong nhà và điều đó làm bạn không thể chịu được. Vì thế, bạn muốn tiêu diệt tất cả chúng. Hãy nhanh chóng tìm cách giết chúng.