back to home dude

Sự tấn công của bong bóng

Sự tấn công của bong bóng

về Sự tấn công của bong bóng

Hãy bảo vệ trái đất khỏi sự xâm chiếm. Dùng chuột để nhắm và bắn những quả bóng cùng màu để loại bỏ chúng. Bạn có thể giành được điểm cao?