back to home dude

Sự tấn công 2: đồ tạo tạc

Sự tấn công 2: đồ tạo tạc

về Sự tấn công 2: đồ tạo tạc

Hãy giúp những người anh hùng đánh bại kẻ thù! Việc của bạn là chọn những binh lính sẽ bảo vệ con đường và đảm bảo rằng không ai có thể vượt qua! Liệu bạn có thể bảo vệ được thế giới?