back to home dude

Sự phòng thủ của Samurai

Sự phòng thủ của Samurai

về Sự phòng thủ của Samurai

Hãy bảo vệ ngôi làng khỏi sự tấn công bằng cách tạo 1 đội quân Samurai. Bạn có thể nhấn Submit score để lưu điểm sau khi chơi xong.